søndag 6. november 2011

Mente Jesus, at han var Gud?


JESUS GUDS SØNN
Mente Jesus, at han var Gud? For å svare på det spørsmålet, la oss da ta en kik på Kristi ord, for å se hva han sa om det emnet. Han sa, ”Far er større enn jeg” (Joh 14,28, sml. 10,29). Hvis Faderen er større enn Hans Sønn, kan Jesus så være Gud? Jesus gikk en smule videre, da han sa, ”Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv” (Joh 5,19). Selve kilden til Jesu makt var fra Faderen (Matt 28,18), ikke hans egen natur. Faktisk benektet Jesus på et tidspunkt, at han var Gud: ”Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud!” (Mark 10,18). Jesus kalte aldri seg selv for Gud eller en del av en treenig guddom. Han vet presist hvem han er – Guds Sønn.

Det tradisjonelle syn på Kristus er at han er Gud i kjødet – han har alltid eksistert som Gud – og en dag, uten å høre opp med, å være Gud, ble han også menneske. La oss holde den idéen opp mot vitnesbyrdet fra de kristne dokumenter. Overvei følgende:


Hvis Jesus er Gud, så ...


♦ Hvordan kan han ha en begynnelse (Matt 1,18, Rom 1,3) når Gud alltid har eksistert (Sal 90,2)?

♦ Hvordan kunne han gå frem i visdom (Luk 2,52) når Guds ”innsikt er uten mål” (Sal 147,5)?

♦ Hvorfor sa han, ”Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv” (Joh 5,30), mens Gud ”formår alt” (Job 42,2)?

♦ Hvorfor tilbrakte han hele ”natten i bønn til Gud” (Luk 6,12) når der aldri er en tid hvor Gud ber, men kun mottar bønn fra andre?

♦ Hvordan kunne han lære lydighet og nå målet (Hebr 5,8-9), når Gud oppfant lydighet og allerede er fullkommen (Matt 5,48)?

♦ Hvorfor kjenner han ikke den dagen eller timen, han vender tilbake, mens hans Fader, Gud, gjør det (Matt 24,36)?

♦ Hvorfor visste han ikke hvem som rørte ved hans tøy (Mark 5,30), når Gud vet alt (1 Sam 2,3)?

♦ Hvordan kunne han bli fristet av djevelen (Matt 4,1), når Gud ”ikke fristes av det onde” (Jak 1,13)?

♦ Hvordan kunne han (Fil 2,8), hvis Gud er ”den eneste, som har udødelighet” (1 Tim 6,16)?

♦ Hvorfor skal han være underlagt Faderen i all evighet (1 Kor 15,28)?

♦ Hvorfor sov han på en pute (Mark 4,38) når Gud hverken sover eller faller i søvn (Sal 121,4)?

Jesus var meget åpen angående sitt forhold til Gud. Han sa, ”
Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud – og også mitt nye navn.” (Åp 3,12). Jesus har en Gud! Han sa til Maria, ”Jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud” (Joh 20,17). Maria og Jesus hadde den samme Gud, Faderen.

Jesu egne ord, ser ikke ut til at understøtte oppfattelsen for de fleste kirker. Vi
bør la de kristne dokumenter være vår eneste kilde til sannhet.

Jesus sa
aldri, at han var Gud eller den annen person i Treenigheten. Men hvis Jesus ikke er Gud, hvordan kan han så frelse? Frelse avhenger av å tro på Jesus, som Guds Sønn, ikke Gud Sønnen! Faktisk sa Jesus, da han bad til Faderen, ”Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus” (Joh 17,3). Evig liv avhenger av å kjenne Gud, Faderen og tro på Jesus som den utsendte Kristus.

Jesus er Guds unike enbårne Sønn og det største menneske der har gått på jordens overflate. Han er Kongen, Messias og Herre. Han er den mest opphøyde person i universet, ved siden av sin Fader. Han var lydig til perfeksjon og adlød sin Faders vilje. Han sa, ”
For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Far som har sendt meg, har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale ... Det jeg sier, det sier jeg slik Far har sagt meg det” (Joh 12,49-50). Jesus er et kjempe eksempel og et forbildet for hele menneskeheten.

Jesus kom for å forkynne de gode nyheter om Guds
rike (Luk 4,43). Etter å ha fullført hans forkynner-tjeneste, døde han på korset, som sonoffer for verdens synd. Gud oppreiste ham deretter fra de døde, hvilket beviste for alle, at Jesus virkelig var Kristus, Guds Sønn (Rom 1,4). Førti dager senere steg han opp til himmelen og sitter nå ved Guds høyre hånd.Gud er ikke en mann så han lyver,
et menneske [menneske sønn] så han skifter sinn” (4 Mos 23,19).

Jeg vil ikke følge min brennende vrede ...
for jeg er Gud, og ikke et menneske ...” (Hos 11,9).

”for Gud er større enn mennesker” (Job 33,12)

”Men for oss er det én Gud, vår Far.
Alt er fra ham, og til ham er vi skapt” (1 Kor 8,6).

”For der er én Gud og én formidler mellom Gud og mennesker,
mennesket Kristus Jesus” (1 Tim 2,5).

”[Der er] én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt,
én Herre [Jesus], én tro, én dåp, én Gud og alles Far,
han som er over alle og gjennom alle og i alle” (Ef 4,4-6).


Original fra Living Hope International Ministries

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar