torsdag 17. november 2011

Historiestudium av Jehovas Vitner

Innledende bemerkninger
Sidehenvisninger og Bibelsitater, med mindre annet er angitt, er tatt fra henholdsvis «Jehovah's Witnesses Proclaimers of God's Kingdom« og «Bibelen Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter».

Materiale fra Jehovas Vitner forteller oss, at Jesus undersøkt alle religioner, som påstod å representere ham, fra år 1918, for å se om de gav hans disipler deres mat (korrekt bibelsk lære) i rette tid og i 1919 utpekte Jesus Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap, som den sanne representant, den tro og kloke slave.

«The serving of food, the right sort of food at the proper time was the issue. It had to be according to this that a decision must be rendered by the returned master [Jesus] … On inspecting [the Society] in the year 1919 C.E … Jesus Christ did find the appointed “slave” faithful and discrete in the feeding of his [disciples]1

«Hvem er egentlig den tro og kloke slave, som hans herre har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? Lykkelig er den slaven hvis hans herre, når han kommer, finner ham i ferd med å gjøre dette! Jeg sier dere i sannhet: Han skal sette ham over alt det han eier» (Matt 24,45-47).

Formålet med dette historiestudiumet er, å foreta den samme undersøkelsen, som Jesus gjorde. For å se, om selskapets undervisning mellom 1918 og 1919 kvalifiserer selskapet, som den tro og kloke slave, som ga Jesu disipler deres mat (korrekt bibelsk lære) i rette tid.

Maten blir bedømt ut fra Jehovas Vitners egen standard:

«for med den dom dere dømmer med, skal dere bli dømt; og med det mål dere måler ut med, skal de måle ut til dere» (Matt 7,2).

«Logically, to enjoy God's backing, one must (1) teach only what God reveals in his Word, and (2) reject teachings based on human wisdom or tradition2

Kort sagt, vil maten bli bedømt etter følgende fire kriterier:

1. Korrekt undervisning.
2. Rett tid for undervisningen.
3. Undervisning som Gud har åpenbart i Sitt Ord.
4. Avvist undervisningen, fordi den var basert på menneskelig visdom eller tradisjon.Små oppdagelser

Den første president
Den første president var ikke Charles Tazer Russell, men derimot W. H. Conley, som var president fra 1881 til 1884 (side 576, 2. paragraf).Større oppdagelser

Undervisningen om, at Jesu parousia fant sted i 1874
(Side 46-47, 133).

«Hold dere derfor våkne, for dere vet ikke på hvilken dag DERES Herre kommer. Men én ting skal dere vite, at hvis husbonden hadde visst i hvilken vakt tyven kom, ville han ha holdt seg våken og ikke latt det skje innbrudd i huset sitt. Derfor må også dere vise dere rede, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke tenker dere» (Matt 24,42-44).

«vær selv lik mennesker som venter på sin herre når han vender tilbake fra bryllupet, så de straks kan lukke opp for ham når han kommer og banker på. Lykkelige er de slavene som herren finner våkende når han kommer!» (Luke 12,36-37).

 • Undervisningen av at Jesu parousia fant sted i 1874, forekom fra 1876 til 1943 (side 133, siste paragraf).
 • Både Russell og Rutherford viste dermed ikke, at Jesus parousia først fant sted i 1914.
 • Jehovas Vitner ventet og våket dermed ikke på Jesu parousia i 1914 og var således ikke rede til Menneskesønnens komme.

1. Korrekt undervisning: NEI.
2. Rett tid for undervisningen: NEI.
3. Undervisning som Gud har åpenbart i Sitt Ord: NEI.
4. Avvist undervisningen, fordi den var basert på menneskelig visdom eller tradisjon: NEI.


Undervisningen om at Russell var den tro og kloke slave
(Side 143, 2. paragraf).

 • Undervisningen fant sted mellom 1897 og 1927.

1. Korrekt undervisning: NEI.
2. Rett tid for undervisningen: NEI.
3. Undervisning som Gud har åpenbart i Sitt Ord: NEI.
4. Avvist undervisningen, fordi den var basert på menneskelig visdom eller tradisjon: NEI.


Undervisningen om at Kristi 1000-regjering begynte i 1873

«The Bible chronology herein presented shows that the six great thousand-year Days, beginning with Adam are ended, and that the great Seventh Day, the thousand years of Christ's Reign, began in 1873”3

1. Korrekt undervisning: NEI.
2. Rett tid for undervisningen: NEI.
3. Undervisning som Gud har åpenbart i Sitt Ord: NEI.
4. Avvist undervisningen, fordi den var basert på menneskelig visdom eller tradisjon: NEI.


Undervisningen om, at millioner av nålevende fra 1918 aldri ville dø, samt at patriarkene ville oppstå i 1925.
(Side 425, nest siste paragraf, samt side 632, 3. paragraf).

«We may confidently expect that 1925 will mark the return of Abrahm, Isaac, Jacob and the prophets of old … Based upon the promises set forth in the divine Word, we must reach the positive and indisputable conclusion that millon now living will never die»4

 • Undervist samme år (1918), som Jesus undersøkte selskapet og etterfølgende utgitt som pamflett i 1920.

1. Korrekt undervisning: NEI.
2. Rett tid for undervisningen: NEI.
3. Undervisning som Gud har åpenbart i Sitt Ord: NEI.
4. Avvist undervisningen, fordi den var basert på menneskelig visdom eller tradisjon: NEI.


Undervisningen om, at Kheopspyramiden var Guds profetiske vitne i sten.
(Side 201).

«The Scriptural time-proofs which we have considered show that this trouble was due to date from the time of Christ's second advent (October, 1874), when the judging of the nations would commence, under the enlightening influences of the Day of the Lord. This is shown in the Great Pyramid»5

 • Undervist mellom 1893 og 1928.
 • En av forutsigelsene var Jesu parousia i 1874.

1. Korrekt undervisning: NEI.
2. Rett tid for undervisningen: NEI.
3. Undervisning som Gud har åpenbart i Sitt Ord: NEI.
4. Avvist undervisningen, fordi den var basert på menneskelig visdom eller tradisjon: NEI.


Undervisning om, at korset var et kristent symbol
(Side 200).

 • Undervist fra 1876 til 1931.
 • Avmerket på Vakttårnet fra 1891 til 1931.

1. Korrekt undervisning: NEI.
2. Rett tid for undervisningen: NEI.
3. Undervisning som Gud har åpenbart i Sitt Ord: NEI.
4. Avvist undervisningen, fordi den var basert på menneskelig visdom eller tradisjon: NEI.


Undervisning om, at avslutningen på hedningenes tider i 1914, betød at alle verdens regjeringer ville høre opp.
(Side 134-135).

«Within the coming twenty-six years all present governments will be overthrown and dissolved … In view of this strong Bible evidence concerning the Times of the Gentiles, we consider it an established truth that the final end of the kingdoms of this world … will be accomplished by the end of AD 1914»6.

 • Alle regjeringer ville bli omstyrtet og oppløst i 1914.

1. Korrekt undervisning: NEI.
2. Rett tid for undervisningen: NEI.
3. Undervisning som Gud har åpenbart i Sitt Ord: NEI.
4. Avvist undervisningen, fordi den var basert på menneskelig visdom eller tradisjon: NEI.


Undervisningen om de 1600 stadier i The Finished Mystery
(Side 69, 4. paragraf).

«Og vinpressen ble tråkket utenfor byen, og blod kom ut av vinpressen og stod så høyt opp som til bislene på hestene, over en strekning på ett tusen seks hundre stadier» (Åp 14,20).

«1200 stadii ... [From] Scranton, Pa ... [to the] place where this volume [was made] possible»7

 • Undervisningen var, at de 1600 stadier i Åp 14,20 henviste til distansen mellom, stedet hvor boken ble skrevet (Scranton, Pa) og Vakttårnets hovedkvarter (Brooklyn, NY).
 • Undervist fra 1917.

1. Korrekt undervisning: NEI.
2. Rett tid for undervisningen: NEI.
3. Undervisning som Gud har åpenbart i Sitt Ord: NEI.
4. Avvist undervisningen, fordi den var basert på menneskelig visdom eller tradisjon: NEI.


Noter
1God's Kingdom of a Thousand Years Has Approached, kapitel 17, side 349 – 357 (Frederick Franz, 1973)
2Vakttårnet 1. juni 2011
3The time is at hand (Russell, 1916, se forord)
4Millions Now Living Will Never Die (Rutherford, 1920, side 89 og 97).
5They Kingdom Come (Russell, kapitel 10).
6The Time Is At Hand (Russell, 1889, side 99).
7The Finished Mystery (Russell, 1917, side 230).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar