mandag 7. november 2011

Guds navn - Ble det åpenbart i Skriften?


Gud åpenbarer Sit navn

Åpenbaringen av Hans navn, skjedde personlig av Gud den Allmektige selv, idet Han talte til profeten Moses. Moses holdt på å forberede seg til at gå inn for farao, for å lede israelittene ut av Egypt. Andre Mosebok 3,13-15 lyder:

"Da sa Moses til Gud: «Men når jeg nå kommer til israelittene og sier til dem at deres fedres Gud har sendt meg, og de så spør etter hans navn, hva skal jeg da svare?» … Så sa Gud til Moses: Du skal si til israelittene: Herren [Jahve, JHVH], fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt."

Tilsynelatende er der ingen som, med komplett sikkerhet, ved hvordan dette navn skal uttales, siden der kun er tale om fire konsonanter JHVH. Der er ingen vokaler (a, e, i, o, u, y, æ, ø, å), som er nødvendige for å uttale navnet korrekt.

Innenfor jødedommen når "Toraen leses i synagogen, erstatter man ... konsonantene med navnet Adonai ("Herre", "Mester"), eller i noen spesifikke sammenhenger med Elohim"1.

Hva med "Jehova"?

Flere bibler oversetter "JHVH" med "Jehova", i stedet for bare å bevare de fire konsonanter "JHVH".

Ifølge Vakttårnselskapet [sin lære], ble dette navn først nedfelt i år 1270 e.Kr., mer enn tusen år etter Kristi død, av en katolsk munk, Raymundus Martini. (Se Hjelp til forståelse av Bibelen, side 884-885).

I annen halvdel av det 1. årtusenet e.Kr. innførte jødiske lærde i den hebraiske konsonanttekst et system av prikker og streker over, under og inne i bokstavene for å angi, hvilke vokaler som skulle benyttes ved opplesning av den rent konsonantisk skrevne bibelteksten. I forbindelse med tetragrammet satte de imidlertid ikke vokaltegnene for navnets egentlige uttale, men i stedet vokalene for ordet Adonai ("Herren") eller Elohim ("Gud"), som leseren forventes å lese i stedet for gudsnavnet
1. Det er derfor ganske mulig at oversettelsen Jehova bygger på en misforståelse.

Følgende encyklopedier regner navnet "Jehova" for at være ukorrekt. Merits Student Encyclopedia; Encyclopedia Americana; The Jewish Encyclopedia; Encyclopedia International, The Interpreters Dictionary of the Bible; The New Catholic Encyclopedia; The Universal Jewish Encyclopedia og mange andre.

Jehova har tidligere i den kristne tradisjon vært den mest alminnelige måte å uttale Guds navn på, men Jahve er den form, som nå foretrekkes av de fleste teologer og hebraiskkyndige. De henviser til, at en forkortet form av navnet er Jah, som blant annet forekommer i Salme 89,8 og i uttrykket hallelu-Jah (som betyr "lovpris Jah!"). Formene Jeho, Jo, Jah og Jahu, som forekommer i den hebraiske stavemåten av navn som Josafat og Sjefatja, er sannsynligvis også alle kortformer av Jahve
1.

Jahve er "
Lidenskapelig" (Andre Mosebok 34,14) og "Hellig" (Jesajas' Bok 57,15).

Noter
1) http://da.wikipedia.org/wiki/Jehova

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar