tirsdag 15. november 2011

En meget overraskende quiz om Helvete


Bibelen advarer om Guds dom og forvisning til Helvete. Men visste du, at mange populære idéer om Helvete, rent faktisk kom fra eldgamle hedenske myter og ikke fra Bibelen?

Se, om du i den følgende quizen, kan få øye på den bibelske sannheten og menneskers overlevering. Etter quizen vil du finne de korrekte svarene – og henvisninger til relevante bibelske passasjer, til ytterligere studie.


1. Ifølge Bibelen er mennesket:
a) Et dødelig legeme, som huser en udødelig sjel;
b) En buldrende stormfull historie som ikke betyr noe;
c) En forgjengelig skapning, som helt igjennom er avhengig av Gud for sin eksistens.


2. De to historiske begivenheter som bibelske skribenter oftest benytter, til å illustrere Guds endelige dom over de urettferdige, er:
a) Utvisning fra Edens hage og tårnet i Babel;
b) Jerusalems ødeleggelse og seieren over den spanske armada;
c) Syndfloden og ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra.


3. Bibelen bruker uttrykket ”evig ild”, basert på virkelige hendelser, til å betegne:
a) Ild som ødelegger for evig (Sodoma og Gomorra);
b) Ild som ikke kan ødelegge, det som legges i det (Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego);
c) Ild som fortsetter med å brenne i det uendelige (Den brennende busk og Moses).


4. ”Svovelet” i ”ild og svovel” er:
a) Et symbol for en forferdelig pine;
b) Brennende svovel som kveler og ødelegger;
c) Et konserveringsmiddel som holder en i live for evig.


5. ”Skjære tenner” betegner hele veien igjennom Bibelen:
a) Uutholdelig smerte og pine;
b) Tannkjøttbetennelse;
c) Ekstrem vrede og fiendtlighet.


6. Når Bibelen fremstiller ”røk som stiger opp” for å advare om dom, så bør vi tenke på:
a) Mennesker som lider forferdelige smerter;
b) En komplett ødeleggelse eller tilintetgjørelse;
c) Et lukket område hvor sigaretter stadig er tillatt.


7. Når Skriften taler om røk, som stiger opp ”i all evighet”, så betyr det:
a) En uopprettelig ødeleggelse;
b) Pine ved bevissthet, som aldri hører opp;
c) En batteridrevet kanin som er kortsluttet.


8. ”Marken” i uttrykket ”Marken som eter dem, skal ikke dø” er:
a) Marken som lever av, å ete noe dødt;
b) Et symbol for å ha ondt i samvittigheten;
c) En talemåte som betyr evig smertefull pine.


9. Uttrykket ”ild som aldri slukner”, betyr alltid, hele veien igjennom Bibelen:
a) Ild som brenner for alltid men aldri brenner opp det som er lagt i det;
b) Ild som kommer fra en vulkan;
c) Ild som er uimotståelig og som derfor fortærer fullstendig.


10. Det gamle testamentes endelige beskrivelse av slutten av syndere sier at::
a) Gud vil la ild og mark fortære deres kjøtt, så de skal skrike av smerte til evig tid.
b) De skal være som støv under de rettferdiges såler.
c) Ingen av de ovenstående.


11. Johannes Døperen advarte om ”en ild som aldri slukner”, ved hvilken Herren Jesus vil:
a) Brenne ”agnene” opp;
b) Pine de fortapte for evig og aldri la dem dø;
c) Rense syndere for alt ondt og så la dem komme i Himmelriket.


12. Herren Jesus sammenligner de ondes ende med:
a) En som brenner agner, døde trær eller ugress;
b) Et hus ødelagt av en storm eller noen knust under en stein;
c) Alle de ovenstående.


13. Herren Jesus beskrev personlig Helvete, som et sted hvor:
a) Gud kan ødelegge både sjel og legeme;
b) Gud vil forevige sjelen i vedvarende smerte;
c) Satan regjerer over sine onde undersåtter og piner fortapte mennesker.


14. Setningen ”evig straff” betyr:
a) Straff som vil finne sted i den kommende tidsalder, frem for i dette liv;
b) Evig liv i forferdelig pine og smerte;
c) Straff som har evige resultater;
d) (a) og (c), men ikke (b).


15. Sammenhengen og ”poenget” i historien om den rike mann og Lasarus taler om:
a) Hva som skjer med de urettferdige etter oppstandelsen og dommen;
b) Den påtrengende nødvendighet av, å svare Gud, mens der stadig er tid;
c) Detaljer om tilstanden i den mellomliggende periode, mellom døden og oppstandelsen.


16. Paulus skriver igjennom alle sine brev, at de fortapte vil:
a) Gå til Helvete og brenne levende for evig;
b) Dø, gå under, bli ødelagt og straffet med evig fortapelse.
c) Gå til Himmelriket, men hate det hvert minutt.


17. Det Nye Testamente, bruker tilleggsordet ”uforgjengelig”, til å beskrive:
a) Sjelen for enhver person, god eller ond;
b) De frelstes legemer ved oppstandelsen, men ikke de fortaptes;
c) Intet menneske nå eller for fremtiden.


18. De jøde-kristne brevene, Brevet til hebreerne og Jakobs brev, setter frelsen i kontrast med:
a) Endeløs smerte ved full bevissthet;
b) Uunngåelig tilintetgjørelse;
c) Å ”sove stille og rolig inn.”


19. Peters brev sier, at de fortapte vil:
a) Bli brent til aske som Sodoma og Gomorra;
b) Omkomme som dyr;
c) Begge ovenstående.


20. Johannes tolker sin visjon av ”ildsjøen” i Johannes Åpenbaring, som:
a) Et bilde av ubeskrivelig evig pine;
b) Et sted eskimoer kunne tenke seg å besøke;
c) Den annen død.
KONTROLLER SVARENE DINE UT FRA BIBELEN ...
1. Jeg håper du valgte (c). Ifølge Bibelen, så er mennesket en forgjengelig skapning, som helt igjennom er avhengig av Gud for sin eksistens.

Forestilling om at ditt dødelige legeme huser en eller annen form for udødelig sjel, utsprang fra de hedenske grekere og ble gjort populær av filosofene Sokrates og Platon. Ordene ”en buldrende stormfull historie som ikke betyr noe”, stammer fra Shakespeare's fiktive tragedie Macbeth og ikke fra Guds Ord.

1 Mos 2,7; Sal 103,14-16; Rom 6,23; 1 Tim 6,16.


2. Ennå engang er det korrekte svaret (c). De bibelske skribenter peker tilbake på syndfloden og på ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra, for å illustrere den skjebnen som venter de fortapte.

Adam og Eva gikk levende fra Edens hage, etter deres utvisning, noe som ingen, som er kastet i Helvete, noensinne vil gjøre og Bibelen sier ikke, at tårnet i Babel falt sammen. Jerusalems ødeleggelse og seieren over den spanske armada kvalifiserer heller ikke her.

Med hensyn til syndfloden, se 1 Mos 6-9 og 2 Pet 3,5-7. Angående Sodoma og Gomorra, se 1 Mos 19,24-29 og 2 Pet 2,6 og Jud 1,7.


3. I Bibelen betegner uttrykket ”evig ild”, ild som ødelegger for evig, likesom med Sodoma og Gomorra. Svaret er (a).

Populær tradisjon sier, at Helvete vil være likesom Moses og den brennende busken, som aldri gikk ut, eller likesom den ikke-fortærende ovnen, hvor Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ble kastet inn i av deres fiender. Imidlertid advarer Bibelen, at Helvete er en fortærende ild, som dreper både legeme og sjel.

Jud 1,7; Matt 25,41; Matt 10,28.


4. Denne gang er (b) bibelsk. ”Svovelen” i uttrykket ”ild og svovel” er brennende svovel som kveler og ødelegger.

Billedspråket kommer fra ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra, som brente fullstendig opp. Gud er kjærlighet, ikke en evig torturbøddel. Bibelen mener det virkelig, når den sier at syndens lønn er døden!

1 Mos 19,24-25, 29; 5 Mos 29,22-23; Sal 11,6; Esek 38,22; Åp 14,10; Rom 6,23.


5. For en overraskelse! ”Skjære tenner” betegner, hele veien igjennom Bibelen, (c) ekstrem vrede og fiendtlighet.

Bilde av folk som skjærer tenner i endeløs pine, skyldes mer Dantes Helvete (Inferno), enn det skyldes Bibelen. Vi lærer selvfølgelig om tannkjøttbetennelse ved tannlegen.

Job 16,9; Sal 35,16; Sal 37,12; Sal 112,10; Klages 2,16; ApG 7,54; Matt 13,42, 49-50; Matt 22,13; Matt 24,50-51; Luk 13,28.


6. Ennå engang er (b) bibelsk. Røk som stiger opp symboliserer en komplett ødeleggelse eller tilintetgjørelse, hvis vi lar Skriften tolke seg selv.

Denne talemåten har også sin opprinnelse med tilintetgjørelsen av Sodoma og Gomorra og forekommer senere i både det Gamle og Nye Testamente. Helvete involvere meget vel smerte ved full bevissthet, men pinen vil stemme overens med Guds perfekte rettferdighet og vil stoppe, når både legemet og sjelen dør i Helvete. (Du gjettet vel ikke på det med sigarettene, vel?)

1 Mos 19,27-28; Jes 34,10-15; Åp 14,11; Åp 18,17-18; Mal 4,1-3.


7. Se etter selv! Når Skriften taler om røk, som stiger opp ”i all evighet”, så betyr det (a) en uopprettelig ødeleggelse.

Den batteridrevne kanin kommer fra en leketøys reklame – og den er ikke mer bibelsk enn den annen valgmuligheten: forestillingen om pine ved bevissthet, som aldri hører opp.

Jes 34,10-15; Åp 14,11.


8. Ennå en stor overraskelse for de fleste! ”Marken” i uttrykket ”Marken som eter dem, skal ikke dø”, er (a) marken som lever av, å ete noe dødt.

Idéen om evig pine stammer fra tidligere hedenske greske filosofer, som også underviste, at mennesker har en ”sjel”, som aldri vil dø. Mer følsomme tradisjonalister, omdefinerte senere hen ”marken”, til å ha ondt i samvittigheten. Hvis de hadde lest Jes 66,24 i sammenheng, så ville de ha unngått forvirringen, til å starte med.

Jes 66,24; Mark 9,47-48.


9. Denne gang er (c) korrekt. Uttrykket ”ild som aldri slukner”, betyr alltid i Bibelen: ild som er uimotståelig og som derfor fortærer fullstendig.

Lang tid etter Kristus, definerte noen av kirkefedrene læren om Helvete, som en ild som brenner for alltid, men aldri brenner opp det som er lagt i det.

Jes 1,31; Jer 4,4; Jer 17,27; Esek 20,45-48; Am 5,5-6; Matt 3,12. Sammenlign med menneskeskapt ild, med det som kan slukkes eller gå ut, som nevnt i Hebr 11,34.


10. Ingen overraskelse her, hvis du valgte (b). Den siste boken i det Gamle Testamente beskriver, at syndere til sist, skal være som støv under de rettferdiges såler.

Lang tid etter Malaki, introduserte den apokryfiske boken Judit, den ikke-bibelske idé om, at Gud vil la «ild og mark fortære deres kjøtt», så «de skal skrike av smerte til evig tid».

Mal 4,1-3; Judit 16,17.


11. Johannes Døperen advarte om ”en ild som aldri slukner”, ved hvilken Herren Jesus vil (a) brenne ”agnene” opp. Det er ikke overraskende, siden ild som aldri slukner, gjør nøyaktig, hva vi forventer ild gjør!

Ved å overse denne bibelske sannheten, påsto noen senere teologer, at Gud vil pine de fortapte for evig og aldri late dem dø. Andre teoretiserte, at Gud vil rense syndere for all synd og så lukke dem inn i Himmelriket. Begge teorier har moderne fortalere, men ingen av dem avspeiler den Bibelske sannheten.

Matt 3,12.


12. Herren Jesus sammenlignede de ondes ende, med en som brenner agner, døde trær eller ugress, og sa også, at det vil være som et hus, ødelagt av en storm eller noen knust under en stein. Velg (c) her, for å være korrekt.

Matt 3,12; Matt 7,19; Matt 13,30, 40; Matt 7,27; Luk 20,17-18.


13. Valg (a) er riktig her. Herren Jesus beskrev personlig Helvete, som et sted hvor Gud kan ødelegge både sjel og kropp – hele personen.

Bibelens rettferdige og kjærlige Gud, som elsket syndere, vil bestemt ikke forevige sjelen i evig pine. På den annen side, hvis du forestiller deg Satan regjere over sine onde undersåtter og at han piner fordømte mennesker, så har du muligvis sett for mange grøssere!

Matt 10,28.


14. Hvis du valgte (d), så har du truffet målet. Ved å beskrive Helvetes straff som ”evig”, forteller Bibelen oss, at det er en straff som vil finne sted i den kommende tidsalder, frem for i dette livet. Dessuten at dens resultater vil være evige.

Du vil ikke finne noe i Skriften om evig liv i forferdelig pine og smerte. Herren Jesus advarer om evig straff – hvilket Paulus ytterligere forklarer som evig fortapelse.

Matt 25,46; 2 Tess 1,9.


15. Sammenhengen og ”poenget” i historien om den rike mannen og Lasarus taler om (b) den påtrengende nødvendighet av, å svare Gud, mens der stadig er tid.

Når man leser denne passasje omhyggelig, blir de fleste folk overrasket over, å oppdage, at sammenhengen for Jesu lignelse, ikke har noe å gjøre med, hva som skjer med de urettferdige etter oppstandelsen og dommen, eller enda om tilstanden i den såkalte mellomliggende periode (hvilken ikke nødvendigvis er den samme, som etter oppstandelsen og den endelige dom).

Se Luk 16,9-16 for sammenhengen og Luk 16,31 for ”poenget”.


16. Det er valgmulighet (b) igjen. Paulus skriver igjennom alle sine brev, at de fortapte vil dø, gå under, bli ødelagt og straffet med evig fortapelse.

Hvis du valgte (a) ”Gå til Helvete og brenne levende for evig,” så vil du virkelig bli overrasket, når du leter etter noe sånt i Paulus brev. Valg (c) er galt, siden alle de som til sist bor i Guds evige rike, vil nyte ethvert ”minutt” av den endeløse evighet!

Rom 6,23; Rom 2,12; 1 Tess 5,2-3; 2 Tess 1,9; 1 Kor 3,17; Fil 1,28; Fil 3,19.


17. Det Nye Testamente, bruker tilleggsordet ”uforgjengelig”, til å beskrive (b) de frelstes kroppe ved oppstandelsen, men ikke de fortaptes.

Noen filosofer på Paulus tid underviste, at enhver person har en udødelig sjel – en doktrine som senere krøp inn i den kristne kirken, men som nå i stigende grad avvises som ubibelsk. Der var dessuten andre som sa, at ingen noensinne ville bli ”uforgjengelig” eller udødelig. Skriften avviser begge feilene, når den erklærer, at der kun er liv i Kristus og lover at enhver, som i sannhet stoler på ham vil leve for evig! Du vil gjøre rett i å huske, at Bibelen alltid tilskriver uforgjengelighet til de frelste og aldri til de fortapte; alltid i oppstandelsen, aldri nå; og alltid i et herliggjort legeme, aldri som en ulegemlig ”sjel” eller ”ånd.”

1 Kor 15,54-57; 2 Tim 1,10; 1 Joh 5,11-13.


18. Valgte du (b)? Godt for deg! De jøde-kristne brevene, Brevet til hebreerne og Jakobs brev, setter riktignok frelsen i kontrast med uunngåelig tilintetgjørelse.

Les hvert et ord og du vil aldri finne et streif av endeløs smerte ved full bevissthet. Å ”sove stille og rolig inn” er poetisk, og kommer fra den walisiske poet Dylan Thomas, fremfor Bibelen.

Hebr 10,27, 39; Hebr 12,25, 29; Jak 4,12; Jak 5,3, 5, 20.


19. Valg (c) er korrekt. Peters brev sier klart, at de fortapte vil bli brent til aske som Sodoma og Gomorra og omkomme som dyr.

2 Pet 2,6, 12; 2 Pet 3,6-9.


20. Johannes er omhyggelig, med å definere ”ildsjøen” i Johannes Åpenbaring, som (c) den annen død.

Les fra Første Mosebok til Johannes' åpenbaring og du vil aldri finne et bilde av ubeskrivelig evig pine. Kommer det som noen overraskelse?

Åp 20,14; Åp 21,8.


For en grundig undersøkelse av alle ting Bibelen sier om de fortaptes skjebne, kunne du muligvis tenke deg, å lese Ilden som fortærer [The Fire That Consumes] av Edward William Fudge. Denne detaljerte boken, har vekket en verdensomspennende revurdering av doktrinen om Helvete iblant evangeliske kristne.


Original av Edward Fudge

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar