tirsdag 18. oktober 2011

Kongens Befalinger

Kongens Befalinger

Som også inkluderer hans ambassadørers bud, om hvilke han sa, "Den som hører dere, hører meg"; og Paulus, "Det jeg skriver, er et Herrens bud."


"Dere er mine venner
hvis dere gjør det jeg befaler dere"

"Lær dem å holde
alt det jeg har befalt dere"

"Nå vet dere dette. Og salige er dere
så sant dere også gjør det"

"Ikke enhver som sier til meg, 'Herre, Herre!'
skal komme inn i himmelriket, men
den som gjør min himmelske Fars vilje"

"Hvis dere holder mine bud,
skal dere bli i min kjærlighet"


I. OM HANS GUD

1.Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand (Matt 22,37).
2.―Frykt Ham som kan ødelegge både sjel og kropp (Matt 10,28).
3.―Vær stolt av Herren, ikke av mennesker (1 Kor 3,21; 2 Kor 10,17).
4.Vær etterfølgere av Gud, bli lik Ham i sin godhet til de ufortjente (Matt 5.45-48; Ef 5,1).
5.Be alltid til Gud og ikke mist motet (Luk 18,1; Matt 7,7; 26,41; Ef 6,18; Fil 4,6, Kol 4,2; 1 Tess 5,17; 1 Tim 2,8; Hebr 4,16); be kortfattet og enkelt (Matt 6,7); be i det skjulte (Matt 6,6).
6.Ha tro til Gud; kast dine bekymringer på Ham (Mark 11,22; Matt 6,25; Fil 4,6; 1 Pet 5,7).
7.Gi dere selv til hans tjeneste uten forbehold, erkjenn at du ikke kan tjene både Gud og mammon (Matt 6,24; Rom 12,1).
8.―Takk Gud under alle forhold! (Ef 5,20 ; Kol 3,15, 17; 1 Tess 5,18; Hebr 13,15).
9.―Tenk på Ham på alle dine veier, si om dine formål "hvis Herren vil" (Jak 4,15; Ordsp 3,6).
10.―Dra bort fra verdens urenhet, skill dere ut som Guds sønner og døtre (2 Kor 6,14-17).
II. OM KONGEN JESUS

11.―La ham bo i hjertet ditt (Ef 3,17).
12.―Gi ham høyere plass enn far, mor, mann, kone, barn, relasjoner, hus, og land (Luk 14,26; Matt 10,37).
13.―Rett din kjærlighet til ham, og elsk ikke verden i det hele tatt (Kol 3,1-4; 1 Joh 2,15).
14.―Ta ham som et eksempel og følg i hans fotspor (1 Pet 2,21-23; Joh 13,15).
15.Bli i ham, ikke la ham drive bort fra dine tanker og hengivenhet (Joh 15,7; Hebr 2,1).
16.Minn ham i Herrens måltid (Matt 26,26-27; 1 Kor 11,20-34; Apg 2,42, 46; 20,7).
17.―Vær ikke skamfull for å bekjenne ham for mennesker, (Luk 12,8; Mark 8,38; 2 Tim 1,8), på samme tid, ta deg i vare for å gi det hellige, til de som ikke vil høre (Matt 7,6).
18.Legg vinn på å kunne stå foran ham med fred, uten flekk og lyte (2 Pet 3,14).
19.Hold ut til enden, gå igjennom motgang om nødvendig (2 Tim 2,3).
20.Hold fast på din tillit til og gled deg i ham (Åp 2,10-25; Hebr 3,14).
III. OM BRØDRE OG SØSTRE

21.―Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte (Joh 13,34; Rom 12,10; Ef 5,2; Kol 3,14; 1 Tess 4,9; Hebr 13,1; 1 Pet 1,22; 4,8; 1 Joh 3,14-19).
22.Brødre, ikke utøv makt over hverandre, den største skal være den minste blant dere, og lederen skal være som en tjener; Jesus er vårt eksempel (Matt 23,11; Luk 22,26-27; Joh 13,13-17).
23.―Ikke bli sint uten grunn, og bli dere sinte, så synd ikke (Matt 5,22; Ef 4,26; Kol 3,8).
24.―I tilfelle av krenkelse, søk forsoning og praktiser tilgivelse til den ytterste grad (Matt 5,24; 18,35; Kol 3,13).
25.I tilfelle av synd (kjent eller hørt om), snakk ikke med andre om det, men snakk om saken med den involverte, mellom deg og ham alene, med tanke på gjenoppretting (Matt 18,15; Gal 6,1; Jak 5,19-20).
26.Forbann ikke, døm ikke hyklerisk, baktal ikke (Matt 7,1; Rom 14,13; 1 Kor 4,5; Jak 4,11).
27.―Steng ikke øret til de trengende, lett de plagede (Apg 20,35; Rom 12,13; Jak 2,16; Gal 6,10; 1 Joh 3,17).
28.―Tenk ikke bare på dit eget beste, og ikke bare bær dine egne byrder, men ta også hensyn til de andres (Fil 2,4; 1 Kor 10,24; Gal 6,2).
29.Ha samme sinn, og streb etter de tingene som skaper fred (1 Kor 1,10; 2 Kor 13,11; 1 Pet 3,8; Rom 14,19).
30.―Bekjenn syndene deres for hverandre (Jak 5,16).
IV. OM DEN FREMMEDE

31.La lyset ditt skinne for menneskene (Matt 5,16; 10,32-33). Hold fast på livets ord (Fil 2,16). Si til de fortapte, Kom (Åp 22,17).
32.―Bli raskt enig med din motstander, lid til og med urett, for fredens skyld (Matt 5,25; 1 Kor 6,7; Rom 12,18-19).
33.―Gjøre godt mot alle mennesker så langt det er mulig. Samaritanen møtte en fremmed i nød, "Gå du og gjør likeså." Hvis selv din fiende er sulten, gi ham mat, hvis han tørster, gi ham drikke (Gal 6,10; Luk 6,27-28; 10,37; Rom 12,20; Matt 5,44).
34.Be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere (Matt 5,44).
35.Gjengjeld ikke ondt med ondt (Rom 12,17; 1 Tess 5,15); eller hån med hån. Nei, velsign heller (1 Pet 3,9); velsign og forbann ikke (Rom 12,14).
36.―Motstå ikke ondt med ondt; Ta ikke hevn, men overlat vreden til Gud (Matt 5,39-40; Luk 6,29-30; Rom 12,19).
37.Bli ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode (Rom 12,21).
38.Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem (Matt 7,12; Luk 6,31).
39.―Lev ikke som andre hedninger gjør (Ef 4,17), ha ikke noe fellesskap med mørkets ufruktbare gjerninger (Ef 5,7-11), vær ikke lik denne verden (Rom 12,2), kom ut fra dem og adskill dere (2 Kor 6,17).
40.―Vandre ærlig overfor dem som er utenfor; gi ikke motstanderne anledning til å snakke bebreidende; vær ulastelige og harmløse, som sønner av Gud midt i en korrupt og fordervet generasjon (1 Tess 4,12; 1 Tim 5,14; Fil 2,15).
V. OM KARAKTER

41.―Vær hellige i all deres ferd (1 Pet 1,15-16), uten hellighet skal ingen se Herren (Hebr 12,14).
42.Vær kloke som slanger, enfoldige som duer (Matt 10,16; Fil 2,15), ikke dårer (Ef 5,15-17), milde, ydmyke, vennlige, medfølende, barmhjertige, tilgivende (2 Tim 2,24; Tit 2,2; Ef 4,32; Kol 3,12; Matt 18,35).
43.Gamle og unge må være edruelige, verdige, oppriktige og kontrollerte (Fil 4,5; Tit 2,2,7; 1 Pet 1,13; 5,8).
44.―Vær solid i alt. "Alt dere gjør, gjør det helhjertet som for Herren og ikke for menneskene" (Rom 12,1-2; Kol 3,23).
45.―Vær vaktsom, årvåken, modig, glad, sterk, og utholdende (1 Kor 16,13; Fil 4,4; 1 Tess 5;6,8,10; 2 Pet 1,5-7).
46.Vær sympatisk med andre både i deres sorger og i deres gleder (Rom 12,5).
47.―Vær ikledd ydmykhet, ikke stolt, ikke tenk for høye tanker, men sett andre høyere enn dere selv (Luk 14,11-13; Rom 11,20; 12,3-16; Fil 2,3; Kol 3,12; 1 Pet 5,5-6).
48.Vær tålmodig overfor alle, særlig de svake og feilende (Rom 12,10; 14,1; 15,1; 1 Tess 5,14); legg vekk sinne, vrede, bitterhet, og alt ondt snakk (Ef 4,31; 1 Pet 2,1).
49.Legg vekt på alt som er sant, ærlig, rettferdig, rent, vakkert, av god rapport, dydig og prisverdig (Fil 4,8); avsky og avstå fra enhver form for ondskap (Rom 12,9; 1 Tess 5,22).
50.―Ting som ikke må nevnes, enda mindre praktisert blant de hellige; hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing, rå ord, tåpelig tale og grovt snakk (Ef 5,3-4; Gal 5,19-21).
VI. OM HANDLINGER

51.Enten dere derfor spiser eller drikker eller hva dere gjør, gjør det alt til Guds ære (1 Kor 10,3; Kol 3,17).
52.―Lev ikke lenger etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje den tiden du har igjen (1 Pet 4,2), regn deg selv død for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus (Rom 6,11), for å gjøre Guds vilje fra hjertet (Ef 6,6), heretter lev ikke for deg selv, men for ham som døde og stod opp igjen (2 Kor 5,15).
53.Vær ivrige på å gjøre gode gjerninger, alltid rike i Herrens verk, og ikke bli trett av å gjøre det gode (Tit 2,14; 1 Kor 15,58; 1 Tess 4,1; Hebr 6,11; Gal 6,9; 2 Tess 3,13).
54.Vokt dere for falske lærere (Matt 7,15; Fil 3,2; 1 Joh 4,1).
55.―Vokt dere for grådighet, legg ikke opp skatter på jorden, vær klar til enhver god gjerning (Luk 12,15; Matt 6,19; Tit 3,1; Hebr 13,5).
56.Gi til den som ber deg, vær med og hjelp de hellige som lider nød, besøk de farløse og enker i deres lidelser, og gi rikelig og med et glad hjerte, og husk Herren elsker en glad giver, for slike offer er etter Guds vilje (Matt 5,42; Rom 12,13; 2 Kor 9,6-8; Hebr 13,16; Jak 1,27).
57.―Ikke gi din almisse for menneskene, for å bli sett av dem, la ikke din venstre hånd vite hva din høyre hånd gjør (Matt 6,1-4).
58.Arbeid ikke for å bli rik, men vær tilfreds med mat og klær (1 Tim 6,8; Joh 6,27; Matt 6,19).
59.―Penge er en rot til all slags ondt, kommer de i hånden din, bruk dem da godt, vær rik på gode gjerninger, vær gavmild og del med andre, vær Guds gode forvalter (1 Tim 6,10,17-19; Luk 12,18-21; 16,9-13; 1 Pet 4,10).
60.―Vandre i Ånden, vandre verdig, legg av det gamle menneske, kle deg i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet (Gal 5,16-26; Ef 4,24; 5,8-19; Kol 3,9).
61.Rens dere selv fra all urenhet på kropp og sjel (2 Kor 7,1; 1 Tess 4,3; 1 Kor 3,16- 17; 6,15-20). 
62.―Streb etter fred med alle mennesker og etter hellighet, uten den skal ingen mann skal se Herren (Hebr 12,14; Rom 12,18; 14,19; 2 Kor 13,11; Ef 4,3).
63.―Kom alle i møte, ikke søk ditt eget beste, men de andres, så at mange kan bli frelst (Rom 15,2; 1 Kor 10,33).
64.―Gjør alt uten murring og uoverensstemmelse (Fil 2,14).
65.Du må ikke snakke stygt om andre eller yppe til strid, men være forsonlige og vise ydmykhet mot alle mennesker (Tit 3,2).
66.Vær rask å høre; sen til å tale, sen til å bli sint (Jak 1,19).
67.―Vend dere fra all urett, la ingen av dere lide som en som gjør ondt, eller som en som blander seg i andre menneskers forhold (2 Tim 2,19; 1 Pet 4,15).
68.Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sin sjel til den trofaste Skaper og gjøre det gode (1 Pet 4,19; 1 Tess 5,15; 1 Pet 4,13).
69.Legg ungdommens begjær bak deg og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, utholdenhet og ydmykhet sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte (1 Tim 6,11; 2 Tim 2,22).
70.―La Kristi ord bo rikt i dere, og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse, legg vekt på dette (Kol 3,16; 1 Pet 2,2; 1 Tim 4,15).
71.―Betal din gjeld, skyld ingen noe, annet enn det å elske hverandre (Rom 13,7-8).
72.Underordne dere enhver myndighet blant menneskene, enten det er keiseren, den øverste, eller landshøvdingene som han har utsendt; bortsett fra hvor de kommer i konflikt med Kongen Jesus' bud (Tit 3,1; 1 Pet 2,13-17; Rom 13,6; Apg 4,19).


VII. OM TANKER OG TALE

73. Å huse syndige tanker i hjertet, regnes på guddommelig vis, som en skyldig handling. Det er forbudt (Matt 5,27-28).
74.Korsfest dere, og hold deres legeme i tømme (Kol 3,5; Gal 5,24; 1 Kor 9,27).
75.Fjern alle årsaker til åndelig snubling, eller hindringer på din vei, selv med fare for smerte og tap (Matt 5,29; Hebr 12,1).
76.―La din tale alltid være sunn og uangripelig, krydret med salt, la ikke råttent snakk gå ut av munnen din, men god tale, med tyngde og oppriktighet og enkelhet (Matt 5,37; Ef 4,29; Kol 3,8; 4,6; Tit 2,7-8).
77.De som forkynner skal forkynne Guds budskap (1 Pet 4,11).
78.―Tal sant med din neste, lyv ikke for hverandre (Ef 4,25; Kol 3,9).
79.―Ikke sverg i det hele tatt. La et ja være ja og et nei være nei (Matt 5,34-36; Jak 5,12).
80.Ut av samme munn må det ikke komme både velsignelse og forbannelse (Jak 3,10).VIII. OM EKTESKAPS RELASJONER

81.―Du har frihet til å gifte deg, med hvem du vil, bare det skjer i Herren (1 Kor 7,39).
82.Ektemenn må ikke sette bort sin kone uten en skilsmisse, siden det vil føre til ekteskapsbrudd (Matt 19,6-9; 1 Kor 7,10), som vil utelukke fra Guds rike (1 Kor 6,9).
83.En ektemann eller kone som blir en troende uten den andre, treng ikke å forlate den andre, hvis han eller hun samtykker til et fredelig liv (1 Kor 7, 12-15).
84.Ektemenn må elske, ære og verne deres koner (Ef 5,25; Kol 3,19; 1 Pet 3,7).
85.―Hustruer må elske, underordne seg, og adlyde sine ektemenn, som kirken er underlagt Kristus (Ef 5,23-24; Kol 3,18; 1 Pet 3,1).


IX. OM FORELDRE OG BARN

86.Foreldre må oppdra sine barn etter Herrens vilje, i sannhetens innsikt, til lydighet, men ikke for strengt, så de mister motet (Ef 6,4; Kol 3,21; 1 Tim 3,3-4).
87.Barn må adlyde sine foreldre i alle ting (Ef 6,1; Kol 3,20).X. OM ARBEIDSGIVERE OG ANSATTE

88.―Arbeidsgivere må være snille, rettferdige og hensynsfulle (Ef 6,9; Kol 4,1).
89.―Ansatte må være lydige i alt overfor sine arbeidsgivere, ikke kun med øye tjeneste, som for å gjøre mennesker til lags, men med all trofasthet, som til Kongen Jesus selv og det selv om arbeidsgiveren viser seg, å være en dårlig arbeidsgiver (Ef 6,5-8; Kol 3,22; 1 Tim 6,1-2; 1 Pet 2,18).
90.Hvis arbeidsgiveren er en bror, må den ansatte (også en bror eller søster), i stedet for å gi en dårligere tjeneste av den grunn, vise en enda større grad av lydighet (1 Tim 6,2).XI. OM ULYDIGE BRØDRE

91.Hvis noen mann ikke adlyder befalingene fra Kongen og hans ambassadører, så må man ikke ha fellesskap med ham (2 Tess 3,14).
92.―Unngå de som skaper splittelser (Rom16,17).
93.―Trekk deg tilbake fra alle, som vandrer uordentlig, eller ikke er i samsvar med Kongens befalinger (2 Tess 3,6).
94.―Sett onde personer ut av fellesskapet (1 Kor 5,11).
95.―Avvis og motta ikke noen i fellesskapet, som ikke samtykker i læren eller befalingene fra Kongen Jesus (2 Joh 1,8-10; 1 Tim 6,3-5; Tit 3,10).
96.Hvis noen ikke vil arbeide, skal han ikke bli hjulpet (2 Tess 3,10; 1 Tim 5,8).XIII. OM SAMMENKOMST MED BRØDRE

97.La alle ting gå sømmelig og ordentlig for seg (1 Kor 14,40).
98.―La alle ting skje i kjærlighet, og i gjensidig underordning (1 Kor 16,14; 1 Pet 5,5).
99.Søstre skal kle seg sømmelig og nøkternt (1 Tim 2,9; 1 Pet 3,3-4).
100.―Brødrene er fri i alle spørsmål om mat og drikke, og overholdelse av helligdager (Kol 2,16; 1 Kor 10,25; Rom 14,5-7), bortsett fra, at de ikke står fritt til å gjøre noe uforenlig med hellighet, eller Guds ære (1 Kor 10,31; 1 Pet 1,15-16; Hebr 12,14).Original av Robert Roberts
Versjon 3

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar